MISSE

MISSE 01

MISSE 01 se jela pro Daniela Czeizla a přinesla celkem 201 421,– Kč.

a dalších 5 dětí podobného postižení a stejné potřeby. Konkrétně pro Jaroslava Batěka, Tomáše Soukupa, Jakuba Janouška, Františka VorlíčkaTomáše Víška.

Za peníze získané při MISSI 01 jsme zakoupili následující vybavení pro Daniela a ostatní z Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn.

 • PC ACER 1420P Tablet
 • Altíkovy úkoly multi.
 • Globální slabikář multi.
 • KIDTRACK USB
 • CLEVY s potiskem
 • Kryt pro CLEVY
 • tiskárna, tonery, barvy
 • GO TALK 32+
 • GO TALK 20+
 • MSI NET ON AE 2220 22
 • ALTÍK 1.2 multilicence
 • MÉĎA – barvy, tvary
 • pasivní sledování multi
 • KIDTRACK USB
 • CLEVY s potiskem
 • Kryt pro CLEVY
 • tiskárna, tonery, papír
 • komunikační tabulka

* více informací o těchto výrobcích se dozvíte na www.petit-os.cz.

Daniel Czeziel / MISSE 01

Danielu Czezielovi je mu 18 let a má své sny, přání a starosti jako všichni mladí lidé jeho věku. Svá přání a zájmy si však může plnit pouze za pomoci a podpory rodiny nebo Domova pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, jehož je klientem.

Daniel do 15 let vyrůstal v rodině. Pak se jako řada jeho vrstevníků od rodiny odpoutal. On začal žít v Domově Leontýn. Jeho „pracovní“den je velmi podobný dnům zdravých lidí. Ráno vstát, pak následuje škola nebo práce v terapeutických dílnách, popř. další terapie, odpoledne je čas na odpočinek a zábavu. Víkend je dobou v rodině, u svých blízkých a celý rok je protkán celou řadu sportovních a kulturních událostí, výletů a nechybí ani dovolená.

Proč vás však s Danielem seznamujeme v souvislosti s připravovanou akcí.

Daniel je totiž člověk s postižením, které ho znevýhodňuje oproti zdravím lidem. Jeho schopnosti uplatnit se v běžném životě bez omezení jsou eliminovány. Zdravotní stav, mu neumožňuje slovně komunikovat se svým okolím běžným způsobem. V rozhovorech si pomáhá obrázky, fotografiemi, gesty a posunky. Mluvené řeči sám rozumí.

Aby se mohl lépe zapojit do života, do kolektivu, v práci nebo ve škole, aby mohl své potřeby a přání lépe sdělit, potřeboval by pomůcky, které by mu toto vše umožnily. Při získání PC sestavy nebo notebooku se speciální klávesnicí nebo myší, by si mohl pomocí speciálních programů sám vytvářet komunikační tabulky, vytisknout si je a ty by po vložení do komunikátoru převedly jeho obrázkové sdělení do mluvené řeči.

Pomůcky pro Daniela Czeizla / MISSE 01

Velice praktické jsou i přenosné komunikátory o menším obsahu slov pro denní styk.

Pomůcky pro Daniela Czeizla / MISSE 01 Pomůcky pro Daniela Czeizla / MISSE 01

Pomůcky pro Daniela Czeizla / MISSE 01

Těžko se žije člověku bez aktivní interakce s okolím. Zavřete oči, zacpěte si uši nebo si zalepte ústa. Hned zjistíte, jak byste spoustu věcí potřebovali nebo chtěli a ono to nejde, nebo to jde pomalu. Kvalita života bohužel nezávisí jen na samotném člověku, často se stává, že musí pomoci i ostatní.