MISSE

O MISSI

O vzniku, smyslu a poselství MISSE

Zakladatelem Misse a otcem myšlenky je Petr Forman, český herec, divadelník a loutkař, společně se svým kamarádem,  spoluzakladatelem kurýrní služby Messenger Davidem Voverkou.

Projekt MISSE je stejně jako jiné charitativní akce, motivován touhou pomoci osobám, které jsou odkázány na sounáležitost druhých. Vydává se ale trochu jinou cestou.

Inspirací projektu je “poslání rychlého kurýra”. Tedy akčnost skupiny osob, které mají jasně daný úkol i čas, za který ho musí splnit. Takovou podobu i dynamiku by měly mít tyto akce nebo řekněme vzhledem k zaměřeni projektu s nadsázkou “MISSE”.

MISSE má přinést konkrétní pomoc či věc konkrétní osobě, které bude vždy věnována. To znamená, že osobnosti, které se akce zúčastní, budou znát konkrétní příběh, smysl a cíl akce. Budou vědět, k čemu je v dobrém slova smyslu využito jejich energie a popularity. Výsledek jejich snažení má být viditelný, hmatatelný a okamžitý.

Na sklonku dne jezdci osobně předají výtěžek sbírky přímo obdarovanému nebo jeho zástupci.

MISSE není jen o materiální pomoci konkrétním postiženým, handicapovaným nebo potřebným lidem. MISSE je o snu, že pro ně, kvůli nim a pro jejich potřebu jede 50 “hrdinů” a “bojují” jeden den pro jejich věc.