MISSE

Pravidla

 

Každá MISSE probíhá vždy během jednoho předem stanoveného dne. Ke splnění svého poslání potřebuje MISSE MOTIV, JEZDCE a DÁRCE. Dárcem se může stát každý, kdo je ochoten přispět finančně. Jezdcem se stává ten, kdo je ochoten nabídnout svůj čas, energii a osobnost ve prospěch potřebných.

Několik dní před akcí bude v médiích a na www.misse.cz zveřejněn příběh člověka nebo lidí, pro které byla Misse svolána. Na stejných stránkách bude oznámeno datum MISSE, seznam jezdců a telefonní číslo, na kterém si mohou dárci objednávat jezdce MISSE, kteří jim dovezou jako protihodnotu jejich daru “dárcovský certifikát”.

Dárci si mohou prostřednictvím dispečinku objednat certifikát v hodnotě minimálně 100,– Kč. V tom případě určí jezdce, který doručí certifikát, dispečer
(podle polohy jezdců).

Nebo si mohou k doručení certifikátu vybrat konkrétního jezdce ze seznamu. V takovém případě si však musí zakoupit certifikát v hodnotě
minimálně 1000,– Kč.

Jezdce, kteří budou díky speciálnímu dresu (ne nepodobnému dresu
Messenger, a.s.) a neustálému pohybu po městě dostatečně nápadní, může zastavit každý, kdo by chtěl přispět přímo na ulici.

Míru pomoci může dárce určit množstvím zakoupených certifikátů.

Na sklonku dne proběhne ofociální zakončení MISSE, kdy bude předán potřebný obnos či věc osobě, pro kterou je MISSE určena. Případný přebytek peněz bude věnován dalším potřebným, kterým by si MISSE přála prospět nebo čekají na další “výjezd”.