MISSE

Obdarovaní

Jmenuji se Matyáš, je mi rok. Mám sluchadla a už se učím poslouchat, ale slyším jen silné zvuky, mluvené řeči nerozumím. Abych se mohl naučit mluvit, potřebuji lepší sluchadla, která zesílí jen mluvenou řeč, nebo kochleární implantát, to ještě nevím určitě. Zatím se učím znaky.

Matyáš (projekt MISSE)

Já se jmenuji Ema, jsou mi dva roky. Já už mám kochleární implantát, už umím své jméno, rozpoznávám různé zvuky a začínám se učit mluvit. Pořád mě ale zlobí, že se mi moc často vybíjejí baterie a já potom zase nic neslyším. Kdybych měla něco, co se jmenuje „dobíjecí modul“, budu slyšet pořád.

Ema (projekt MISSE)

Kompletní seznam všech 33 dětí a jejich potřeb naleznete na tomto odkazu → kompletní seznam dětí a jejich potřeb.

 

Všechny děti se sluchovým postižením mají podobné problémy. Nejdříve se ale na jejich sluchové postižení musí přijít a to není úplně jednoduché. Screeningové vyšetření u nás není zavedeno, sluchové postižení není vidět, a protože mají rodiče i pediatři málo informací, je často vada sluchu zaměňována za problém mentální nebo jen za opožděný vývoj řeči.

Když už se ví, kde problém je, nastává boj s časem. Nejdůležitější je, aby dítě dostalo co nejdříve kvalitní sluchadla a mohlo se začít učit slyšet a mluvit, samozřejmě i pomocí znaků, gest, mimiky. Někdy ale ani nejsilnější sluchadla nestačí a potom je potřeba voperovat do vnitřního ucha kochleární implantát, který přímo stimuluje sluchový nerv. To vše je pro děti i rodiče velmi náročné, obzvlášť když se ke sluchovému postižení přidají ještě další potíže, třeba zrakové nebo tělesné.

Vše se ale dá zvládnout a děti i rodiče mohou žít spokojeným životem. Důležité je, aby se svými starostmi nezůstali v těžkém období sami a získali potřebnou podporu a pomoc.

Federace rodičů a přátel sluchově postižených nabízí rodinám s dětmi se sluchovým nebo kombinovaným postižením v celé České republice řadu sociálních i poradenských služeb včetně služeb rané péče přímo v rodinách prostřednictvím Středisek Tamtam v Praze a Olomouci. Nemá ale možnost rodičům zajistit prostředky pro nákup kvalitních kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, které děti potřebují, aby ve svém rozvoji mohly pokračovat dál. Tyto náklady nelze stoprocentně pokrýt ani z veřejných prostředků.