MISSE

Organizátoři a pomocníci

Divadlo bratří Formanů

Živoucí společenství bez stálé scény a uceleného souboru, společenství svázané blízkým názorem na práci i na způsob života. Společenství divadelních nomádů, vyznávajících kouzlo cest a putování. Pohyb, hra, setkávání a nezávislost jej přivádějí do prostředí často nedivadelních, ale provokujících svou atmosférou, historií, vnitřní silou. Pro každý projekt vzniká nový tým, vytvářející vždy poněkud odlišný, osobitý náboj, vlastní náladu, nutnou pro nalezení toho pravého divadelního tvaru.

Messenger, a. s.

Jako první začala poskytovat kurýrní služby na území České republiky a v současnosti je zde největší expresní kurýrní službou. Jen v Praze denně přepraví okolo 2500 zásilek a má více než 2000 stálých klientů.

Naše velké díky patří těm, kteří se podíleli na úspěšném splnění cíle MISSE 01:

  • všem dárcům, kteri se zúčastnili MISSE 01
  • všem jezdcům MISSE 01
  • všem dobrovolníkům, kteří věnovali svůj čas ve prospěch MISSE 01

 jmenovitě:

  • Josefu Sodomkovi a jeho ženě Andree Sodomkové za výtvarné zpracování dárcovského certifikátu
  • Mírovi Jankovi a jeho ženě Toničce Jankové za pořízení a zpracování záběrů k video spotu
  • Honzovi ČeňkoviMichalu Holubcovi ze zvukového studia Bystrouška za zvukové nahrávání a doladění radio a video spotů
  • Honzovi MatlachoviPetru Sládkovi ze Studia MAT za postprodukci video spotu
  • Janě Vahalíkové za grafické práce na video spotu a propagačních materiálech
  • Aleši Loziakovi za vytvoření internetových stránek www.misse.cz
  • Emilce a Kláře Formanovýmza pomoc v den Misse a za trpělivost
  • 
JosefíněVlaďce Voverkovým za pomoc v den Misse a za trpělivost
  • Denise Haubertové, Apolence Vanišové, Martinu ČermákoviJaně Svobodové za pomoc v den Misse
  • Lídě Vackové za produkční pomoc a jejím klukům MatyášoviVojtovi za trpělivost