MISSE

Dárcovský certifikát

Každý certifikát bude podepsán jezdcem, který ho doručil. Teprve tímto podpisem nabývá certifikát své hodnoty. Pro každou Missi bude vytvořen nový originální certifikát. Veškeré finance získané prodejem certifikátu budou použity na splnění úkolu Misse.

Dárcovský certifikát v hodnotě 100,– Kč / MISSE 01 Dárcovský certifikát v hodnotě 1000,– Kč / MISSE 01